Psihoanalitička psihoterapija

Psihoanalitička psihoterapija je modifikovana psihoanaliza. Odvija se jednom ili dva puta sedmično i traje 45 ili 50 minuta i za to vreme klijent i psihoterapeut sede jedan naspram drugog. Psihonalitički terapeut je mnogo aktivniji u ovoj vrsti psihoterapije.

D7K_0886

Putem slobodnih asocijacija, terapeut podstiče saznanje klijenta o njegovim problemima.

Kroz duži vremenski period klijent uz pomoć svog terapeuta stiče jedno novo saznanje o sebi i na taj način menja sliku o sebi.

Kao i psihoanaliza i ova terapijska metoda ima za cilj izazivanje određenih promena u dinamici i ekonomici dubljih slojeva u ličnosti koji su odgovorni za nastanak simptoma.

Ostale metode

  • Psihijatrijske konsultacije
  • Porodično i bračno savetovanje
  • Rad na problemima mobbinga