Grupna analiza

Tehnika rada u grupnoj analizi podrazumeva da sedam do osam članova, sede zajedno sa terapeutom u krugu.

Terapeut ohrabruje spontanost kako bi se slobodno izrazile misli , te razvoj kulture u kojoj su svi doprinosi članova grupe dozvoljeni u svako vreme.

Članovi su oslobođeni od uobičajene društvene cenzure, svojih misli i svojih osećanja.

Fokus u grupnoj analizi je dinamika između grupe kao celine i članova grupe, uključujući i terapeuta.

D7K_0895-7

Ciljevi grupne analize su:

  • gubitak simptoma
  • rekonstrukcija ličnosti

 Ostale metode

  • Psihijatrijske konsultacije
  • Porodično i bračno savetovanje
  • Rad na problemima mobbinga