Vikend depresija

Tekst objavljen u Blicu

“Vikend depresija” je psihološko stanje vezano za period vikenda, a praćeno je lošim raspoloženjem, umorom, mrzovoljnošću, gubitkom volje, odsustvom želje za bilo kakvom ličnom investicijom te nizom somatskih poteškoća kao što su bolovi u telu, glavobolja, mučnina i niz drugih sličnih osećanja.

Mogućnosti da se prevaziđe ovo stanje, jeste zamisliti se nad samim sobom, razmisliti šta je to što želite, što biste želeli da promenite kod sebe i kako biste želeli da intenzivirate svoj život, a da vikend nije “noćna mora” za vas.

Svako od nas, ima svoj način na koji je odrastao, na koji je poneo iskustva svoje prošlosti i možda baš tu treba tražiti uzroke sopstvenih osećanja koja su zanemarena sve do onog trenutka kada smo sami sa sobom i kada ta osećanja postaju neprijatna do ugroženosti

Vikend je jedan od provokativnih momenata za ispoljavanje potisnutih osećanja koja su deo trenutne realnosti ili pak deo nagomilanih osećanja iz prošlosti.

Kako se osloboditi tih osećanja je uobičajeno pitanje a da bismo dali odgovor na njega, moramo znati šta je to što želimo i znati obratiti se za pomoć, jer ta vrsta pomoći donosi saznanje o sebi i mogućnosti da se prevaziđe onaj konflikt koji nas čini neraspoloženim i nefunkcionalnim, a koji može razviti simptome koji su ravni simptomima bolesti.

Zbog toga pre no što se opredelite za svoju promenu morate znati želite li prevazići trenutni problem, koji je često najvidljiviji za vikend kada je manja radna investicija i čovek ima više prilike da bude sa samim sobom, ili želite raditi na sebi kako biste promenili sebe, a prema ovom izboru opredelićete se i za način sopstvenog prevazilaženja problema.

Trenutni problemi su različiti i uvek postoje, samo je pitanje u kom su trenutku dobili mesto problema. Primera radi ,nedostatak novca i izostanak mogućnosti da se zadovolji želja, može biti trenutni problem, ali može biti i kontinuirani problem.

Prvi dovodi do trenutnog neraspoloženja, drugi do kontinuiranog neraspoloženja koji može rezultirati depresijom.Konflikt na radnom mestu ili u porodici takođe može biti trenutni problem isto kao i neprilagođenost u datoj, za individuu novoj situaciji.

Trenutni problem se može prevazići konsultacijama sa psihoterapeutom koji je najkompetentniji za davanje ovakve pomoći, ili će svako pribeći nekom drugom načinu prevazilaženja problema naprimer, kroz sport,ili neki sličan način.

Na ovaj način se na kratko prevazilaze problemi.Sem toga široko je rasprostranjeno uzimanje anksiolitika i antidepresiva koji u ovom stanju predstavljaju mentalnu prečicu koja oslobađa potrebe za rešavanjem problema.

Ako, pak želite raditi na sebi i na taj način omogućiti sebi prevazilaženje kontinuiranih ali i trenutnih problema jer trenutni problemi mogu biti stalni izvor neraspoloženja koje kada se slije u vikend, kada čovek ostaje sam sa sobom, mogu izazvati niz nepoželjnih reakcija od kojih je depresivno raspoloženje najčešće, učinićete da dobijete jednu novu dimenziju sebe koja vodi promeni za koju svako mora biti spreman i učestvovati u njenoj realizaciji

Izbor psihoterapijske procedure ostaje na volji svakoga, kao i terapeuta kome se individua obrati, ali je to i jedini način na koji se problemi mogu prevazići.

Tokom vikenda usamljenost je najizraženiji doživljaj kod pojedinaca.Usamljenost je sve više deo savremenog sveta a izostanak komunikacije smanjuje mogućnost reparacije psihološkog sveta a kako usamljenost ne mora biti samo fizička već usamljenost koja proizilazi i iz odsustva komunikacije sa partnerom i bliskom članovima porodice, pa se vikend doživljava kao teškoća ispunjena napetošću i lošim raspoloženjem kao teško breme iz kojeg se želi pobeći na svaki mogući način.

Za vikend ljudi imaju priliku da vide sebe u odnosima sa porodicom mnogo više nego drugih dana, ali isto tako čovek je u prilici da kontaktira više i sa samim sobom i to mu pruža mogućnost da se vidi u različitim ogledalima koja često odražavaju likove koji nisu prihvatljivi.

Skrivanje od toga je različito, ali uvek vodi istom, možemo se sakriti, ali uvek nosimo sa sobom ono naše breme, onaj naš “paket” kojeg se plašimo koji nam je težak i koga bismo se rado oslobodili.

Unutrašnji svet svakog pojedinca je različit i svaki čovek različito reaguje na određene poteškoće u svom životu pa tako i na usamljenost tokom vikenda ali to bi trebao biti i podsticajni trenutak koji nam pruža mogućnost izbora: prevazići problem ili ga još dublje ostavljati u sebi.

Izbor je uvek stvar svakog pojedinca koji proizilazi iz njegovih trenutnih ili dugotrajnih osećanja vezana za problem usamljenosti, gubitka komunikacije i stvaranje simptoma koji uskraćuju mogućnost ličnog prosperiteta.

Čovek teško mnoge poteškoće rešava sam i zbog toga konsultacija sa stručnjakom oslobađa ga patnje i donosi mogućnost izlaska iz raznih situacija pa i iz vikend depresije kao reprezentanta s jedne strane sveta u kome živi a sa druge ličnih osećanja koja su nagomilana i onemogućavaju ga da živi efikasnije i iskoristi sve svoje potencijale za svoju kreativnost.