Psihosomatske bolesti

Tekst objavljen u Blicu

Psihosimatska medicina je oblast u medicini koja se bavi psihofizičkim aspektima ljudskog bića i još je medicina u doba Hipokrata upućivala na to da duševna stanja kao što su depresija, strah, preterana briga, gnev, osećanja krivice vremenom dovode do promena u fizičkom zdravlju čoveka.

Danas se sa sigurnošću može reći da emocije mogu izazvati telesnu bolest, te da je psihosomatska medicina naučna disciplina koja proučava odnose između bioloških, psiholoških i socioloških faktora koji određuju zdravlje ili bolest.

Franc Aleksander je označio sedam bolesti kao najkarakterističnije bolesti koje spadaju u psihosomatske bolesti:

  • povišeni arterijski pritisak
  • gastroduodenalni ulkus
  • ulcerozni kolitis
  • hipertireoza
  • bronhijalna astma
  • hronični reumatoidni poliartritis
  • neurdermatisis

Za ovo štivo odabrala sam da predstavim jednu od ovih karakterističnih psihosomatskih bolesti, ulcerozni kolitis.

Ulcerozni kolitis

Ulcerozni kolitis je oboljenje debelog creva, koje se ćešće sreće u razvijenijim zemljama. Smatra se da postoji određena predoodređenost sluznice za posebne vrste psihičkih trauma, posebno osećanja napuštanja i odbacivanja.

Ovi faktori nastaju u ranom periodu razvoja jedinke, a odnose se npr.na to da majka svoju bebu daje svojoj mami na čuvanje pa je posećuje jednom nedeljno ili ni jednom, sa opravdanjem da je zaposlena i da je bebi jako dobro kod njene majke.

Beba na ovo može odreagovati vrlo rano, tako što ispoljava simptome koje su vezani za creva, ali i za neke druge delove svoga tela.

Kod ovih osoba nailazimo na bes, gnev, agresivnost koja je potisnuta, tugu neraspoloženje. S pravom je beba besna i gnevna jer je ostavljena, ali se naspram tih osećanja javlja i osećanje krivice koje je praćeno tugom i neraspoloženjem zbog sopstevnih agresivnih osećanja prema objektu/majci/ koji se i voli i mrzi.

Dosta dugo sva ova osećanja mogu biti u jednoj ravnoteži, sve dok se ne pojavi takozvani okidač koji pokrene lavinu potisnutih osećanja koja se najpre ispolje kao promene vezane za creva.

Okidač može biti odnosi na poslu ili u novoj porodici u kojoj bračni partner ne zadovoljava očekivanja, te se ova situacija dovodi u vezu sa primarnom situacijom i tada nastaje bolest koja se može lečiti jednako kod gastroeneterologa i psihoterapeuta- psihoanalitičara ili analitičkog psihoterapeuta.

Kroz terapiju u psihoterapiji osoba ima priliku da spozna svoje primarne poteškoće te da ih razreši u onoj meri u kojoj joj je to prihvatljivo.

Psihosomatski pacijenti pored psihoterapije mogu uzimati i medikamentoznu terapiju kako bi se olakšao simptom koji imaju.

Kao ulcerozni kolitis tako i druge psihosomatske bolesti imaju svoje uzroke u psihodinamici razvoja, ali o tome neki drugi put.