19. Internacionalni kongres grupnih psihoterapeuta

19 ti Internacionalni kongres grupnih psihoterapeuta, Rovinj ,R. Hrvatska 31.8-2.9.2015

Tema: Despair and Desire in Times of Crisis

Organizator Workshop-a u Pre-Kongresnoj aktivnosti u svojstvu Predsednika sekcije analitickih grupnih psihoterapeuta u IAGP

Tema” Intersubjective spaces and how to survive them?”

Workshop je imao dva termina u dva dana, u grupi su bili ucesnici iz razlicitih zemalja sveta(Panama, Grcka, Italija, Hrvatska, Spanija, Nemacka, )

Ko-organizator Workshop-a na istom Kongresu

Tema :”Desire for Empathy and Reconciliation:is forgiveness possible?”

Workshop se odvijao u tri dana sa predavacima i diskutantima iz Nemacke, Italije, Hrvatske i Srbije.

Ucesnik Workshop- na istom kongresu sa temom :Idealization, trauma and Large Group-reflection on ex Yu

organizator Workshop-Prof Dr Esmina Avdibegovic BiH, ucesnici su takodje bili iz Danske, USA, Nemacke, Hrvatske.

Study Day, mart 2015 (Zagreb)

Na poziv predsednice Udruženja grupnih analitičara Hrvatske Prof. Dr. Ljiljane Mora, Ljiljana Milivojević je bila voditelj male edukativne grupe na Study Day Udruženja grupnih analitičara Hrvatske u Zagrebu u marta 2015.