19. Internacionalni kongres grupnih psihoterapeuta

19 ti Internacionalni kongres grupnih psihoterapeuta, Rovinj ,R. Hrvatska 31.8-2.9.2015

Tema: Despair and Desire in Times of Crisis

Organizator Workshop-a u Pre-Kongresnoj aktivnosti u svojstvu Predsednika sekcije analitickih grupnih psihoterapeuta u IAGP

Tema” Intersubjective spaces and how to survive them?”

Workshop je imao dva termina u dva dana, u grupi su bili ucesnici iz razlicitih zemalja sveta(Panama, Grcka, Italija, Hrvatska, Spanija, Nemacka, )

Ko-organizator Workshop-a na istom Kongresu

Tema :”Desire for Empathy and Reconciliation:is forgiveness possible?”

Workshop se odvijao u tri dana sa predavacima i diskutantima iz Nemacke, Italije, Hrvatske i Srbije.

Ucesnik Workshop- na istom kongresu sa temom :Idealization, trauma and Large Group-reflection on ex Yu

organizator Workshop-Prof Dr Esmina Avdibegovic BiH, ucesnici su takodje bili iz Danske, USA, Nemacke, Hrvatske.